VOP

Všeobecné obchodní podmínky

Nákup zboží

V levém sloupci si zvolte kliknutím kategorii zboží, kterou si chcete prohlédnout. V galerii produktů si zvolte produkt, který vám zajímá a kliknutím myši na tento produkt, si otevřete jeho detail. Pro nákup vámi vybraného zboží je nutné jej potom přidat do nákupního košíku. V detailním náhledu produktu naleznete nalevo dole tlačítko "Přidat zboží do košíku", pomocí kterého zboží do košíku přidáte. Po přidání všech vámi vybraných produktů do nákupního košíku klikněte v levém sloupci nahoře na položku nákupní košík, kde si můžete zkontrolovat jeho obsah a poté v nákupním košíku stiskněte tlačítko Objednat a vyplňte údaje potřebné pro odeslání objednávky.

Registrace uživatele

Pro nákup a objednání zboží nemusí být uživatel registrovaný. Stačí při objednávce pouze vyplnit dodací údaje.

Pokud uživatel je zaregistrovaný, potom má tu výhodu, že se po přihlášení budou dodací údaje do objednávky doplňovat automaticky.

Pro první zaregistrování na našem e-shopu klikněte na odkaz Zaregistrovat se nahoře v záhlaví našeho e-shopu. Uprostřed se objeví stránka s formulářem, který je třeba vyplnit. Všechny informace se vepisují do příslušných kolonek. Položky označené oranžovým polem jsou povinné a tedy nezbytné pro úspěšnou registraci. Po zadání všech potřebných informací stiskněte tlačítko Zaregistrovat se. Zadáte-li nějaké údaje špatně nebo nevyplníte-li povinné položky, zobrazí se formulář znovu a budete požádáni o opravu těchto údajů. Pokud je vše v pořádku, zobrazí se nahoře na stránce informace o úspěšném zaregistrování. Od této chvíle se stáváte registrovaným zákazníkem. Při příští návštěvě již nemusíte nic složitě vyplňovat a stačí pouze v zálaví našeho e-shopu kliknout myší na Přihlásit se a zadat Váš e-mail a heslo.

PROVOZOVATEL

Internetový obchod itkomponenty.cz provozuje firma Ing. Pavel Švéda - ITKomponenty.cz se sídlem: Bří. Čapků 16, 78701 Šumperk, IČ: 732 86 907, (dále jen provozovatel).

OCHRANA DAT A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel stránek itkomponenty.cz prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, které získá od svých zákazníků, nebude sdělovat třetím osobám a bude je využívat výlučně pro potřebu obchodního styku se svými zákazníky v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Současně se provozovatel zavazuje na žádost registrovaného uživatele provést vymazání jeho registrovaných údajů.

OBJEDNÁVKA

Je možno objednávat přes internet (itkomponenty.cz), e-mailem nebo telefonicky. Upřednostňujeme písemné objednávky (tedy generované e-shopem, popřípadě zaslané e-mailem). Objednávka musí obsahovat: dodací adresu (popřípadě i fakturační adresu, je-li odlišná od dodací adresy), telefonický kontakt na adresáta a v případě objednání zboží "na firmu" musí objednávka obsahovat i IČ a DIČ. Nebude-li kontakt na objednavatele úplný, objednávku nemůžeme akceptovat z důvodu neúplné adresy pro zaslání zboží.

TERMÍN DODÁNÍ

Obvyklý termín dodání jsou 1 až 5 pracovních dnů. Zboží, které je skladem bude expedováno v nejkratším možném termínu, nejčastěji do 24h. U zboží, které není ihned skladem nebo u zboží jehož charakter si vyžaduje delší čas přípravy před expedicí je přibližná lhůta dodání 1 týden.

DOPRAVA A CENA DOPRAVY

  • Osobní odběr

K osobnímu odběru budete vyzváni emailem, jakmile bude zboží připraveno k odběru v kamenné prodejně na  M.R. Štefánika 1, 78701 Šumperk.

  • Přepravní služba PPL

PPL je přepravní společnost, která dopraví Vámi vybrané zboží, až k Vám domů kdekoliv v České republice. Zboží je dopraveno do 24 hodin od expedice. PPL obvykle doručuje zásilky v pracovní dny od 8 do 17 hod. Pokud nebudete na uvedené adrese zastiženi, přepravní služba se pokusí o doručení následující den.

Pohyb a doručování zásilky můžete sledovat zadáním PPL kódu balíku na stránkách dopravce www.ppl.cz - Informace o zásilce.

Cena dopravného včetně pojištění je 157,- Kč bez DPH, tj. 190 Kč s DPH. V případě záslání zboží na dobírku ještě + 33 Kč bez DPH, tj. 40 Kč s DPH.

Při objednání zboží v celkové hodnotě 8 265 Kč bez DPH, tj. 10000 Kč s DPH a více je dopravné a doběrečné zdarma.

 

Kontrola zásilky při převzetí od přepravní služby

I přesto, že se snažíme všechny zásilky maximálně ochránit proti poškození při přepravě, může se někdy stát, že k vám přijde balík poškozen.

Z tohoto důvodu Vám doporučujeme při převzetí překontrolovat stav zásilky (počet balíků, poškození krabice, atd.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Odmítnutí zásilky je nutné telefonicky oznámit prodávajícímu na telefonu        583 211 871       .

Skrytou vadu zásilky (zboží je nekompletní nebo poškozené) zjištěnou po převzetí je zákazník povinen oznámit dopravci bez zbytečného odkladu a vyžádat si sepsání zápisu o škodě. Pro rychlé vyřízení škodní události je nutné zápis o škodě zaslat prodávajícímu na e-mail obchod@itkomponenty.cz.

Dopravce má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů nesmí zákazník s poškozenou zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal, ve kterém mu byla poškozená zásilka doručena.

ÚHRADA ZA ZBOŽÍ

Zboží na dobírku:      V případě dodání zboží "Na dobírku", je úhrada v hotovosti zaplacena přímo přepravci.

Platba předem na účet:    Ve speciálních případech může být požadována částečná nebo úplná úhrada předem, popřípadě i jinak dle dohody. Dle pokynů zaslaných emailem, uhraďte uvedenou částku na účet č. 211829556/0300, vedený u ČSOB a.s. v Šumperku.

Při osobním odběru v kamenném obchodě:   Zboží zaplatíte hotově nebo platební kartou.

ZÁRUKA NA ZBOŽÍ

Na dodávané výrobky je poskytována záruka 24 měsíců. U použitých věcí se záruka zkracuje na 12 měsíců, případně 24 měsíců dle uvedení u jednotlivých výrobků. Délka záruční doby pro jednotlivé výrobky je vždy uvedena na faktuře nebo prodejním dokladu. Záruka se vztahuje na vady materiálu nebo technické vady vzniklé při výrobě zařízení. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením (zejména poškození plastových dílů výrobku) nebo poškozením elektrostatickým výbojem. Záruka se rovněž nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním ani na spotřební materiál (baterie). Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, ani na případné škody v tomto důsledku vzniklé.  Záruka se také nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozováním v extrémních neobvyklých podmínkách. V případě prodeje věcí použitých, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře opotřebení, které měl výrobek při převzetí kupujícím. Prodávající také neručí za případnou ztrátu, poškození nebo zneužití dat uložených na záznamových médiích výrobku. Před předáním výrobku do opravy doporučujeme kupujícímu provést si odpovídající zálohu potřebných dat a zabránit tak možné ztrátě dat.

REKLAMACE

Reklamace se řídí Obchodním zákoníkem, Občanským zákoníkem a Zákonem na ochranu spotřebitelů. Právo z odpovědnosti se uplatňuje v provozovně provozovatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

Provozovatel doporučuje následující postup pro rychlé vyřízení reklamace:

  • dodání faktury nebo dokladu o  hotovostním nákupu, na kterém je reklamované zboží uvedeno a odsouhlaseno s výrobním (sériovým) číslem, pokud je uvedeno
  • při zaslání reklamovaného zboží k provozovateli prostřednictvím dopravce je nutné zboží zabalit do vhodného obalu (nejlépe původního), tak aby nedošlo k poškození v průběhu přepravy, pokud k poškození dojde v průběhu přepravy a dopravce v následném reklamačním řízení zamítne reklamaci z důvodu nevhodného přepravního obalu, nese kupující plnou odpovědnost za způsobenou škodu, v těchto případech vrací provozovatel zboží zpět kupujícímu, pokud se nedohodnou jinak, například na provedení smluvní opravy
  • zboží předat v úplném stavu včetně dokladů, kabelů a ostatního příslušenství, tak aby bylo možné ověřit funkčnost a umožnit tak opravu
  • přiložení detailního popisu závady a četnost výskytu
  • uvedení kontaktních údajů kupujícího - adresa, telefon, email

V případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má zákazník právo na jeho opravu, výměnu nebo vrácení peněz dle účtované ceny zboží. V takovém případě zboží zabalte dle výše uvedených pokynů a zašlete obyčejnou případně pojištěnou zásilku na adresu provozovny provozovatele. Následně bude reklamace posouzena a dále řešena. Záruční doba se prodlužuje o dobu vyřizování reklamace, v případě nahrazení výrobku novým výrobkem, začíná běžet záruční doba nová. V případě neuznání reklamace bude zákazníkovi zasláno reklamované zboží zpět na jeho adresu, případně bude domluven jiný způsob řešení.

Dotazy ohledně reklamace zboží můžete posílat na email obchod@itkomponenty.cz nebo vám budou zodpovězeny na telefoním čísle   583 211 871, 732 933 107.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od kupní smlouvy se řídí zákonem č. 47/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník).

V souladu s výše uvedeným zákonem má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (rozhodující je datum odeslání). Toto právo se vztahuje pouze na fyzické osoby. Do této garance nejsou započítány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, zašlete jej zpět na příslušnou adresu provozovatele. Zboží musí být řádně zabalené, nepoškozené, kompletní (včetně veškerého příslušenství) a vybaveno originálním dokladem o koupi.

Zboží je vhodné zasílat doporučeně a pojištěné. Zboží nezasílejte na dobírku, takto zaslané zboží nebude přijato. Při splnění všech výše uvedených podmínek provedeme bankovním převodem na Váš účet úhradu příslušné částky za vrácené zboží a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodržení všech podmínek pro vrácení zboží se termín úhrady prodlužuje o dobu, než budou podmínky splněny.

V případě nesplnění výše uvedených podmínek nebude přistoupeno k odstoupení od smlouvy a zboží bude zasláno na náklady odesílajícího zpět.

PLATNOST ÚDAJŮ, CENY

Veškeré ceny zboží uváděné na stránkách itkomponenty.cz jsou garantované. Uváděné množství  zboží skladem je opravdu  fyzicky přítomné na našich skladech. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za případné škody, vzniklé opožděným dodáním zboží nebo nedodáním zboží.

PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto obchodní podmínky se vztahují na obchodní případy realizované využitím itkomponenty.cz . Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2020 do odvolání.


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).